OPIEKUN OSÓB CHORYCH I STARSZYCH SŁOWNIK TEMATYCZNY POLSKO-ANGIELSKI ANGIELSKO-POLSKI WRAZ Z ROZMÓWKAMI

31,50 zł
Brutto

Opracowanie Opiekun osób chorych i starszych to specjalistyczna publikacja kierowana do osób wykonujących pracę opiekuna, pielęgniarza czy rehabilitanta. Publikacja składa się z części słownikowej oraz części z rozmówkami...

OPIEKUN OSÓB CHORYCH I STARSZYCH


·        - pomocny dla  opiekunów, rehabilitantów, pielęgniarek w domach prywatnych i specjalistycznych placówkach

·        - fachowe słownictwo medyczne

·        - słownictwo ogólne przydatne w pracy opiekuna (prowadzenie domu, sprzątanie itp.)

·        - rozmówki zawierające zwroty przydatne przy pracy z osobą chorą / niepełnosprawną

 

Opracowanie Opiekun osób chorych i starszych to specjalistyczna publikacja kierowana do osób wykonujących pracę opiekuna, pielęgniarza czy rehabilitanta. Publikacja składa się z części słownikowej oraz części z rozmówkami.

Część słownikowa posiada zarówno układ polsko-angielski oraz układ angielsko-polski i zawiera dwa typy haseł. Pierwszą grupę stanowią najbardziej potrzebne zwroty medyczne obejmujące najczęstsze schorzenia, badania, lekarstwa oraz metody i procedury terapeutyczne. Wszystkie hasła w tej grupie zawierają definicje. Umożliwia to nie tylko komunikację w języku angielskim ale również ułatwia właściwe zrozumienie terminów medycznych. Bogaty zbiór haseł specjalistycznych sprawia, że publikacja może być przydatna również dla personelu świadczącego bardziej specjalistyczne usługi medyczne.

Druga grupa haseł to bardziej ogólne słownictwo potrzebne w codziennej pracy opiekuna, pielęgniarza czy rehabilitanta. Hasła ogólne nie posiadają definicji, chyba że w danej sytuacji może zachodzić wątpliwość co do znaczenia.

Hasła z obu grup są przedstawione w porządku alfabetycznym. Zarówno hasła specjalistyczne, jak i ogólne zawierają liczne przykłady użycia.

Część z rozmówkami zawiera rozmówki polsko-angielskie obejmujące ponad 350 zwrotów szczególnie przydatnych dla osób wykonujących pracę opiekuna.


Rozmówki podzielone są na kilka grup tematycznych. Największą grupę stanowią zwroty bezpośrednio związane z opieką. Dodatkowo została opracowana grupa wyrażeń dotyczących prowadzenia domu, gotowania, warunków pracy. Dodano także rozdział z podstawowymi zwrotami. Zadania 
przedstawione w rozmówkach ujęte są kolejności logicznej / tematycznej.

Opis

Język
Angielski
Strony
400
Format
10,5 x 14,5 cm

Zobacz także