Język włoski dla planujących podjęcie pracy. Książka + 3 płyty CD audio

37,50 zł
Brutto

Opracowanie to jest skierowane przede wszystkim do osób, które zamierzają podjąć pracę za granicą lub już przygotowują się do wyjazdu w celu podjęcia pracy, oraz dla tych, którym znajomość języka włoskiego jest potrzebna w pracy w Polsce.
 
W opracowaniu uwzględniono wiele aspektów związanych zatrudnieniem takich jak: poszukiwanie pracy, ogłoszenia pracodawcy, pisanie listu motywacyjnego i CV, rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą, wynagrodzenie za pracę, czas pracy, zakres obowiązków, warunki pracy.
 
W książce i na płytach uwzględniono słownictwo związane z różnorodnymi pracami, m. in. prace budowlane, instalacje elektryczne i CO, praca w warsztacie samochodowym, naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, praca kelnera, praca w barze, sprzątanie, opieka nad dziećmi i osobami starszymi, prace ogrodnicze.
 
Ponadto opracowanie podejmuje podstawową tematykę nie związaną bezpośrednio z zatrudnieniem. Tematyka ta została podzielona na kilkanaście grup tematycznych takich jak np.: podróż, wycieczki, zakupy, restauracja, sport, wypoczynek i inne.
 
Kurs obejmuje również omówienie podstawowych zasad i reguł gramatycznych.
Na płytach znajdują się nagrania słów i zwrotów w języku polskim i włoskim.
 
 
SPIS TREŚCI
Wstęp
Jak korzystać z nagrań
Akcent
Wymowa
Rozmówki polsko - włoskie
Przydatne zwroty
Pozdrowienia i zwroty grzecznościowe
Szukam pracy
Ogłoszenia pracodawcy
List motywacyjny
Życiorys (CV)
Dane personalne
Rozmowa z pośrednikiem pracy
Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą
Wynagrodzenie
Czas pracy
Zakres obowiązków
Warunki pracy
Prace budowlane
Instalacje elektryczne
Instalacje centralnego ogrzewania i wodno - kanalizacyjne
Praca w warsztacie samochodowym
Naprawa sprzętu gospodarstwa domowego
Praca kelnera, kelnerki
Praca w barze
Praca w kuchni
Praca sprzedawcy
Sprzątanie
Opieka nad dziećmi
Opieka nad osobami chorymi i starszymi
Prace ogrodnicze i rolne
Pieniądze
Liczby
Czas
- Dni tygodnia
- Pory roku
- Miesiące
Miary długości, powierzchni, masy, pojemności
Kolory
Pogoda
Nazwy geograficzne, narodowości
Napisy i tablice informacyjne
Podróż
- Pociąg
- Samolot
- Autobus
- Samochód
Poczta, telefon
Zakwaterowanie
Zwiedzanie, wycieczki
Restauracja, bar, kawiarnia
Zakupy
- Artykuły spożywcze
- Warzywa
- Owoce
- Odzież
- Sprzęt domowy
Lekarz, apteka
Części ciała
Sport, wypoczynek
Krótki zarys gramatyki języka włoskiego
- Rzeczownik i przymiotnik
- Rodzajniki
- Czasownik
- Czasowniki regularne
- Czasowniki nieregularne
- Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie
- Czasowniki przechodnie
- Czasowniki nieprzechodnie
- Imiesłów bierny
- Układ czasów gramatycznych w języku włoskim
- Czas teraźniejszy prosty trybu oznajmującego
- Czas przeszły prosty niedokonany trybu oznajmującego
- Czas przeszły daleki dokonany trybu oznajmującego
- Czas przyszły prosty trybu oznajmującego
- Czas teraźniejszy prosty trybu łączącego
- Tryb rozkazujący
- Okresy warunkowe

Opis

Język
Włoski
Strony
176
Format
A6
Multimedia
3 płyty CD audio